VERBİS Kayıt – Kişisel Verileri Koruma Kanunu [ Son Tarih : 31/12/2021* ]

0 Comments


Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt olmaları için belirlenen son tarih 31 Aralık 2021.

( VERBİS’e kayıt sürelerini ilk zorunluluğun başladığı 30 Eylül 2019’dan bu yana ertelendi, şu an bir uzatma bulunmuyor. 14.12.2021- 15:57 )

VERBİS’e süresinde kayıt yaptırılmaması halinde, 2021 yılı için 39.337 TL‘den 1.966.862 TL’ye kadar idari para cezası verilebiliyor.

https://verbis.kvkk.gov.tr/

VERBİS NEDİR?

Bilindiği üzere günümüzde kişisel veriler gerçek ve tüzel kişiler tarafından işleniyor. Kişisel verileri işleyenlere yönelik olarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında bazı yükümlülükler yaratıldı. Bu yükümlülüklerden biri de VERBİS sistemine kayıt olmak.

VERBİS, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi anlamına geliyor. Bu sistem sayesinde gerçek ve tüzel kişiler işledikleri verilerle ilgili olarak tüm bilgileri tanımlamak zorunda. Örneğin veri işleme bilgilerinin kategorik olarak işlenmesi, verilerin işlenmesinden sorumlu kişilerin açıklanması ve kişisel verilerin korunması adına ne gibi yöntemler geliştirildiği gibi konuların tamamını beyan etmek artık zorunlu. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen şirketler için de bazı yaptırımlar uygulanması söz konusu.

KİMLER, NE ZAMAN VERBİS’E KAYDOLMAK ZORUNDA?

· Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları – Son Kayıt Tarihi: 31.12.2021

· Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları – Son Kayıt Tarihi: 31.12.2021

· Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları – Son Kayıt Tarihi: 31.12.2021

· Ayrıca doktor, diş hekimi, diyetisyen, psikolog, psikoterapist, psikoanalist, fizyoterapist, optisyen vb. özel muayenehanesinde sağlık hizmeti sunan gerçek kişiler, eczaneler, hastaneler, poliklinikler, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, estetik merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, tanı-tetkik ve görüntüleme merkezleri, paramedikal insan sağlığı hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler, sağlık hizmet sunucuları, zihinsel engellilik veya madde bağımlılığına yönelik hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiler, tıbbi tahlil laboratuarları gibi meslekler ve kurumlar

Kimler VERBİS’e kayıt yaptırma zorunluluğundan istisna?

– Noterler

– Siyasi Partiler

– Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak koşuluyla otomatik olmayan koşullarda veri işleyenler

– İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve amacına uygun olarak kendi bünyesinde veri işleyen sendika, vakıf ve dernekler

– Avukatlar

– Arabulucular

– Gümrük müşavirleri

– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler

– Yıllık çalışan sayısı 50’den az olan veya yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’nin altında olup faaliyet alanı özel kişisel veri işleme olmayan gerçek ve tüzel kişiler

VERBİS’E KAYDOLMAMANIN CEZASI NEDİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18/1/ç maddesinde “…Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir” hükmü yer aldığından, ihlal durumunda para cezası yaptırımı uygulanacaktır.

SONUÇ : 

” 6698 sayılı yasanın ilgili hükümleri kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kayıt konusunda sorumluluğunuz olduğunu düşünüyorsanız, bu konuda gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının KVKK Kurumu Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihinde dolacağını hatırlatırız. “

KVKK konusunda ( kayıttan istisna faaliyetiniz bulunsa da ) Meslek odanız ya da  ” ALO 198 ” numaralı iletişim numarasından görüş almanızı ayrıca tavsiye ederiz. 

KAYIT OLMAK İÇİN ;

AŞAĞIDAKİ BİLGİLENDİRME VİDEOSUNU İZLEYEBİLİRSİNİZ : 

https://verbis.kvkk.gov.tr/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Şirket Kuruluşu

Şirket Kuruluşu

Tavsiyeler

Trendyol,Hepsiburada,N11 gibi E-ticaret Firmalarında Kullanılmak Üzere Şahıs Şirketi Kuruluşu

trendyol.com, hepsiburada.com, n11.com
Trendyol, Hepsiburada, N11 v.b. internet sitelerinden satış yapabilmek yani sattığınız ürüne ya da hizmetlere fatura kesebilmeniz için şahıs şirketi kuruluşu yapmanız gerekir. Şahıs şirket kuruluşu sermaye şirketlerine nazaran Limited şirket v.b nazaran daha maliyetsizdir ve size süre kazandırmaktadır. Aşağıdaki evrakları hazırlayıp gönderdiğiniz taktirde aynı gün içerisinde Vergi Dairesi açılışı işlemleri ve Vergi Levhasını size ulaştırıyoruz.

Şahıs şirketi kuruluşu için 3 evrak yeterlidir.

1.Kira Kontratı

2.Noterden İmza Beyanı

3.Kimlik Fotokopisi/İkametgâh

Detaylar için : http://www.yildizmalimusavirlik.com/trendyol-hepsiburada-n11-com-magaza-acilisi-sahis-sirketi-kurulusu/

Startup'ım, hangi şirket türü ile başlamayalım?

Startuplar çoğunlukla düşük sermayelerle büyük hayallere ulaşma amaçlanmasıdır. Bu nedenle sade ve yalın bir model benimsenerek maliyetten kaçınılmaktadır. Hukuki masraflar kolay vazgeçilebilir gözüktüğü için de, bilinçsizce atılan adımlar, adını duyurabilecek bir girişimin hayal kırıklığına dönüşmesine neden olabiliyor. Çoğunlukla yaşanan en büyük çelişki, girişim için bir şirket kurmanın gerekliliğidir. Şirketin hangi aşamada hangi şirket türünde bulunması gerektiği ayrıca önem arz etmektedir.

Maliyetler düşünüldüğünde şahıs şirketi uygun görülmektedir. Maliyet açısından düşük, hız kazandırıcı olması ve yön kabiliyetinin kolay olması nedeniyle ilk dönem için tercih edilmektedir.

Şahıs Şirketi bkz. http://www.yildizmalimusavirlik.com/gercek-kisi-sahis-ortaklik/

Girişimin hacim kazandıkça alınacak yatırımcı v.b. oluşumlar ilerleyen zamanlarda yapılan emeğin karşılığının alınamaması gibi sorunlar doğurmaması açısından, sermaye şirketine dönülmelidir.

Anonim Şirket bkz. http://www.yildizmalimusavirlik.com/anonim-sirket/
Limited Şirket bkz. http://www.yildizmalimusavirlik.com/limited-sirket/

Görüşme Ayarlayın ;
http://www.yildizmalimusavirlik.com/bilgi-ve-tavsiyeleriniz-icin-gorusme-talep-ediyorum/
 
İletişime Geçin..