Gerçek Kişi / Şahıs Ortaklık


Kuruluş hizmeti almak ve detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız..


Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12)

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan  ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Evraklar

  • Kira sözleşmesi (iş yeri kira sözleşmesi veya kendinize aitse tapu)
  • İkametgah belgesi (E-Devlet)
  • İmza beyannamesi (Noter),
  • Nüfus cüzdan fotokopisi

Kuruluş işlemleri son derece basittir. İşletme sahibi yukarıda sayılan evraklarla birlikte Mali Müşavire ( scan hali de yeterlidir ) aynı gün içinde şirketin açılış işlemleri tamamlanır ve vergi dairesi yoklama işleminden sonra vergi levhası edinilir.